Beştepe Artletics İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Gizlilik Politikası


ESS Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye (“Şirket”) bağlı olarak faaliyet gösteren Beştepe Artletics (“Kurum”) resmi internet sitesi ziyaretçileri ile Beştepe Artletics uygulamasını kullanan kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğini korumak Kurum’un önde gelen ilkelerindendir. İşbu Gizlilik hükümlerinin amacı, Beştepe Artletics tarafından işletilen http://www.bestepeartletics.com adlı internet sitesini ziyaret edenler ile Beştepe Artletics uygulamasını kullanan kullanıcıların kullanımı nedeniyle yahut anketler, formlar, işlemler ve sair yollar ile kendi iradeleriyle bizimle paylaşmış oldukları bilgilerin kullanımı ile birlikte Beştepe Artletics uygulamasına üye olarak Hesap Sahibi ve/veya Kullanıcı sıfatını kazanan kişiler tarafından uygulamanın kullanıldığı süre boyunca yazılım ve hizmet sunucusu site sahibi ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir. İşbu Gizlilik hükümleri, Şirket ile kullanıcı arasındaki sözleşme ilişkisine dayalı olarak Hesap Sahibi ve/veya Kullanıcı unvanı alan kişi ile akdedilen sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.


Bilmenizi isteriz ki iradenizle tarafımızla paylaşmış olduğunuz “Bigiler” dışında kurumumuzca herhangi bir bilgi toplanmamaktadır. Kurumumuzca tarafınıza aksi belirtilmediği sürece bizimle paylaşmış olduğunuz “Bilgiler”, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kurumumuzla ilgisi olmayan üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bu bağlamda Şirket, bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama borcu olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve devamı/sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek adına gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.


Kurumumuzun gizlilik politikası; mevzuat hükümlerine, ihtiyaç, gelişme ve sair sebeplere bağlı olarak zaman zaman değişiklik gösterebilecektir. Gizlilik Politikasında değişiklikler olması halinde, bu değişiklikler kurumumuzun internet sitesi gizlilik politikası sayfasından takip edilebilecektir.


ÖZEL UYARI: Eğer 15 yaşından küçükseniz lütfen kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmayınız. Kurumumuz ile iletişime geçmek, soru sormak ya da bu siteyi kişisel bilgilerinizin bize ulaşılmasını gerektiren herhangi bir şekilde kullanmak istiyorsanız lütfen anne-babanızın ya da veli/vasinizin bu işi sizin adınıza yapmasını sağlayınız.


İnternet sitemizi yahut mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, veli olmanız halinde MEB tarafından istenen formlar, haftalık yemek listesi, veli bülteni, etkinlik ve derslere ilişkin duyurular ve bilgilere erişmeye yönelik olarak veli portalına giriş yapabilmeniz için, öğrenci olarak katıldığınız etkinliklerin, projelerin ve başarıların paylaşılması için sıralanan amaçlarla Kurum tarafından KVKK ’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:


-Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

-Kurum tarafından yürütülen faaliyet ve sunulan hizmetlerle ilgili kişilerin bilgilendirilmesi, bunlardan yararlanmasını sağlanması ve kurumun tanıtımını yapılması,


Kurumumuz, “Bilgilerin” güvenliğini sağlamak ve korumak adına üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla gerekli önlemleri almak için çaba göstermektedir. Bilgileri saklayan sunucular güvenli bir ortama sahiptir.


Kurum aşağıdaki koşulların varlığı hali haricinde bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır:


-Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,


-Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,


-Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.


“Bilgilerin” kullanımı veya ifşa edilmesi gibi bir durumda Kurumumuz, yetkili kişiye bilgilendirme yapacaktır. Bu “Bilgilerin” reşit olmayan öğrenci/kursiyere ait olması durumunda, velisine ya da vasisine bilgi verilecektir.


“Bilgileriniz” yukarıda belirtilen nedenlerin dışında, öğrenci/kursiyer ve ya sizlerin yararına olduğunu düşündüğümüz durumlarda, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, tanıtım yapmak amacıyla sizlere ulaşmanın yahut ilginizi çekebilecek etkinliklerin sizlerle paylaşılması gibi nedenlerle Beştepe Artletics Veli Aydınlatma metninde yer alan üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Bilgilerinizin bu şekilde kullanımına onay vermediğiniz takdirde Kurumumuzla iletişime geçerek Bilgilerinizin söz konusu amaçlarla kullanılmasına son verilmesini talep edebilirsiniz. Talebinize makul olan en kısa sürede cevap verilecek olup bilgilerin bu amaçlarla kullanımına en kısa zamanda son verilecektir.


Site ya da mobil uygulama üzerinden üçüncü taraf site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Detaylı bilgi ve bunların nasıl kapatılacağına ilişkin bilgiler Çerez Politikasında açıklanmıştır.


Şirket, işbu Gizlilik hükümlerini dilediği zaman Sitede yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


Beştepe Artletics